Ομάδες Εργασίας

Για την καλύτερη λειτουργία της εταιρείας και για την επίτευξη των στόχων της, έχουν διαμορφωθεί τέσσερις ομάδες εργασίας, όπου τα ενεργά τακτικά μέλη συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος:

Α. Ομάδα διερεύνησης των νομοθετικών θεμάτων σχετικά με το θεσμό της ανακουφιστικής φροντίδας (παιδιών-εφήβων-ενηλίκων) στην Ελλάδα

Η ομάδα αυτή έχει στόχο να προωθήσει και να διαμορφώσει κατάλληλα νομοθετικά πλαίσια ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές της παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας στο χώρο της υγείας, όπως  πρόσβαση σε φάρμακα για την ανακούφιση από τον πόνο και τα συμπτώματα που βιώνει το παιδί και τις προδιαγραφές για τη δημιουργία υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας στη κοινότητα και εντός του νοσοκομείου.

Β. Ομάδα προβολής της εταιρείας και των σκοπών της

Η ομάδα αυτή έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και της κοινωνίας για θέματα που  αφορούν την ανακουφιστική φροντίδα, κυρίως μέσα από διαλέξεις/ ομιλίες που αφορούν την ανακουφιστική φροντίδα παιδιών και εφήβων, δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας (2ο Σάββατο του Οκτωβρίου) καθώς και τη διαχείριση των social media (δελτία τύπου, ιστοσελίδα της εταιρείας, κ.α)

Γ. Ομάδα για την ανάδειξη της αναγκαιότητας της παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει στόχο τη συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων σε σχέση με τον παιδιατρικό πληθυσμό που θα μπορούσε να ωφεληθεί από την παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα.

Δ. Ομάδα για τα Δικαιώματα των Παιδιών με Απειλητικές για τη Ζωή Καταστάσεις.

Η ομάδα έχει στόχο την εξασφάλιση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών με απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις.

Πρόσφατα, η ομάδα μετέφρασε τα δικαιώματα για το παιδί που πεθαίνει και σύντομα θα εκδοθούν και στη χώρα μας.