Έναρξη υποβολής περιλήψεων για το 4th Global Gathering Maruzza Congress on Paediatric Palliative Care

Έναρξη υποβολής περιλήψεων για το 4th Global Gathering Maruzza Congress on Paediatric Palliative Care

Έναρξη υποβολής περιλήψεων για το 4th Global Gathering Maruzza Congress on Paediatric Palliative Care  που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη 24-27 Οκτωβρίου 2018.

Τελική ημερομηνία υποβολής: 3 Ιουνίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.childrenpalliativecarecongress.org/congress-2018/

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *