Εκπαιδευτικές δομές

Προπτυχιακά

Η Ανακουφιστική Φροντίδα διδάσκεται ως υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα με εβδομαδιαία συχνότητα στα Τμήματα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του  Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου.
Δεν συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ή άλλων Σχολών Επιστημών Υγείας.

Μεταπτυχιακά

Δεν υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με αποκλειστικό αντικείμενο την Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα.

Υπάρχουν, ωστόσο,  δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούν την Ανακουφιστική Φροντίδα των ενηλίκων και τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα εξειδίκευσης για τα παιδιά.
1. Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα Σπουδών υλοποιείται σε συνεργασία της Ιατρικής Σχολής με το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από Σχολές Eπιστημών Υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής) και Σχολές Ανθρωπιστικών Eπιστημών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας)  καθώς  και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Επισκεπτών Υγείας και Φυσιοθεραπείας) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για τα ακαδημαικά έτη 2017-2019, αιτήσεις γίνονται αποδεκτές έως  20/10/2017

2. Ογκολογική Νοσηλευτική – Ανακουφιστική Φροντίδα
Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα Σπουδών πραγματοποιείται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής), Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Προγραμμάτων Ψυχολογίας και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής των ΤΕΙ καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Σε αρκετές χώρες του εξωτερικού η  Ανακουφιστική Φροντίδα έχει αναγνωριστεί ως ξεχωριστή ειδικότητα στην Ιατρική. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που εξειδικεύουν γιατρούς και νοσηλευτές καθώς και άλλους επαγγελματίες υγείας στην παροχή ανακουφιστικής φροντίδας.

Για να δείτε την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην παροχή Ανακουφιστικής Φροντίδας, πατήστε πάνω στο ακόλουθο ενημερωτικό έντυπο από την Ευρωπαική Ένωση Ανακουφιστικής Φροντίδας (EAPC):

Specialisation in Palliative Medicine for Physicians in Europe (2014)

 

Πρωτοπόρο στο είδος του, θεωρείται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του University of Cardiff:

Master in Science / Postgraduate Diploma in Palliative Medicine/Palliative Care .

Προσεχή συνέδρια/ συμπόσια πάνω στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα & Ανακουφιστική Φροντίδα ενηλίκων

Έτος 2018

  • 24 – 27 Οκτωβρίου 2018: 4th Global Gathering Maruzza Congress on Paediatric Palliative Care, στη Ρώμη

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 7 Φεβρουαρίου 2018

Τελική ημερομηνία: 3 Ιουνίου 2018

  • 2-5 Οκτωβρίου 2018: 22nd International Congress on Palliative Care, στο Μόντρεαλ (Montreal), Καναδά

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

  • 30 Μαϊου – 2 Ιουνίου 2018: 3rd ICPCN (International Children’s Palliative Care Network) Conference με θέμα: Ιnspiration, Innovation, Integrationστο Ντέρμπαν (Durban), Νότια Αφρική

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

  • 24-26 Μαϊου 2018: 10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC), στη Βέρνη (Bern), Ελβετία.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

 

Προσεχή συνέδρια/ συμπόσια με θέματα/ διαλέξεις  που αφορούν την Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα

  • 4-6 Μαϊου 2018: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας
  • 1-2 Ιουνίου 2018: 4th PNAE Congress on Pediatric Nursing, στην Αθήνα, Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

 

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα διοργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μέριμνα.

Τα προγράμματα  που διοργανώνει η Μέριμνα είναι εξαμηνιαία ή ετήσια διεξάγονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και συνδυάζουν θεωρητική, πρακτική και βιωματική εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις πραγματοποιούνται από έμπειρους Έλληνες και ξένους επιστήμονες του χώρου, ενώ παράλληλα παρέχεται στους καταρτιζόμενους δυνατότητα κλινικής εποπτείας και εκπαιδευτικό υλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Μέριμνας: www.merimna.org.gr

  • Διεπιστημονικά σεμινάρια  βασικής εκπαίδευσης στην Ανακουφιστική Φροντίδα διοργανώνει κάθε χρόνο η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία».

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.galilee.gr/