Χάρτης των Δικαιωμάτων του Παιδιού που Πεθαίνει

Χάρτης των Δικαιωμάτων του Παιδιού που Πεθαίνει

Το κείμενο “Χάρτης Δικαιωμάτων του Παιδιού που Πεθαίνει” υπάρχει πλέον στην ελληνική γλώσσα!

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών & Εφήβων μετέφρασε το Χάρτη Δικαιωμάτων του Παιδιού που Πεθαίνει, ένα εξαιρετικό κείμενο που συντάχθηκε το 2013 από μία διεθνή επιτροπή επιστημόνων με εμπειρία σε παιδιά με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες και με την υποστήριξη του ιδρύματος Maruzza Lefebvre D’ Ovidio  της Ιταλίας.

Ο Χάρτης αποτυπώνει 10 δικαιώματα που έχει κάθε παιδί, ανεξαρτήτως ηλικίας, διάγνωσης, εθνικότητας και  χώρας διαμονής. Για να προασπιστούν αυτά τα δικαιώματα, καταγράφηκαν μία σειρά καθηκόντων που απευθύνονται τόσο στους επαγγελματίες υγείας αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Το τελικό κείμενο βασίστηκε σε εκτενή μελέτη σχετικών επίσημων εγγράφων, της βιβλιογραφίας και ερευνητικών εργασιών. Υπάρχει διαθέσιμο στην ιταλική, αγγλική, ισπανική, πορτογαλική, γαλλική, ρώσικη, ουκρανική, αραβική και πλεόν και στην ελληνική γλώσσα.

Σκοπός της μετάφρασης είναι να αξιοποιηθεί ως εργαλείο από οποιοδήποτε πλαισιώνει παιδί με απειλητική για τη ζωή ασθένεια και επιδιώκει να διασφαλίσει την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής του παιδιού.

Τη μετάφραση ανέλαβε για την Εταιρεία η Μπούρη Μ. και την επιμέλεια η Δανά Ε., Τσαρουχά Σπ. και Λιακοπούλου Π.

Διαβάστε το κείμενο.