Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικές δομές

Προπτυχιακά

Η Ανακουφιστική Φροντίδα διδάσκεται ως υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα με εβδομαδιαία συχνότητα στα Τμήματα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του  Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου.
Δεν συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ή άλλων Σχολών Επιστημών Υγείας.

Μεταπτυχιακά

Δεν υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με αποκλειστικό αντικείμενο την Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα.

Υπάρχουν, ωστόσο,  τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούν την Ανακουφιστική Φροντίδα των ενηλίκων και τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα εξειδίκευσης για τα παιδιά.
1. Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα Σπουδών υλοποιείται σε συνεργασία της Ιατρικής Σχολής με το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από Σχολές Eπιστημών Υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής) και Σχολές Ανθρωπιστικών Eπιστημών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας)  καθώς  και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Επισκεπτών Υγείας και Φυσιοθεραπείας) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

2. Ογκολογική Νοσηλευτική – Ανακουφιστική Φροντίδα
Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα Σπουδών πραγματοποιείται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής), Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Προγραμμάτων Ψυχολογίας και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής των ΤΕΙ καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

3. «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» και με ειδίκευση: «Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα»

Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα Σπουδών πραγματοποιείται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι  ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Ψυχολογίας της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων και τμημάτων της αλλοδαπής.

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Σε αρκετές χώρες του εξωτερικού η  Ανακουφιστική Φροντίδα έχει αναγνωριστεί ως ξεχωριστή ειδικότητα στην Ιατρική. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που εξειδικεύουν γιατρούς και νοσηλευτές καθώς και άλλους επαγγελματίες υγείας στην παροχή ανακουφιστικής φροντίδας.

Πρωτοπόρο στο είδος του, θεωρείται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του University of Cardiff:

Master in Science / Postgraduate Diploma in Palliative Medicine/Palliative Care .

Προσεχή συνέδρια/ συμπόσια για την Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα & Ανακουφιστική Φροντίδα ενηλίκων

Έτος 2020:

Νέες ημερομηνίες για online μετάδοση: 8-10 Οκτωβρίου 2020

14-16 Μαΐου 2020, Palermo, Italy

EAPC & The Norwegian Association for Childrens Palliative Care

2-4 Σεπτεμβρίου 2020, Kristiansand, Norway

FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D’OVIDIO ONLUS

Νέες ημερομηνίες :  25-28 Οκτωβρίου 2021, Rome, Italy

Palliative Care McGill 

13-16 Οκτωβρίου 2020, Montreal, Canada

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα διοργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μέριμνα.

Τα προγράμματα  που διοργανώνει η Μέριμνα είναι εξαμηνιαία ή ετήσια διεξάγονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και συνδυάζουν θεωρητική, πρακτική και βιωματική εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις πραγματοποιούνται από έμπειρους Έλληνες και ξένους επιστήμονες του χώρου, ενώ παράλληλα παρέχεται στους καταρτιζόμενους δυνατότητα κλινικής εποπτείας και εκπαιδευτικό υλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Μέριμνας: www.merimna.org.gr

  • Διεπιστημονικά σεμινάρια  βασικής εκπαίδευσης στην Ανακουφιστική Φροντίδα διοργανώνει κάθε χρόνο η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία».

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.galilee.gr/