Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικές δομές

Προπτυχιακά

Η Ανακουφιστική Φροντίδα διδάσκεται ως υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα με εβδομαδιαία συχνότητα στα Τμήματα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του  Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου.
Δεν συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ή άλλων Σχολών Επιστημών Υγείας.

Μεταπτυχιακά

Στη χώρα μας, τον Ιούλιο 2020 ανακοινώθηκε η ίδρυση του πρώτου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα, του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: “Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία”. Επίσης, αποτελεί αναδιάρθρωση της ειδίκευσης «Ογκολογική Νοσηλευτική-Ανακουφοστική Φροντίδα», αντίστοιχου ΠΜΣ.

Συγκεκριμένα:

«Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία» (Specialized Palliative Care and Advanced Oncology Nursing) με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (Pediatric Palliative Care)
  2. Ανακουφιστική Φροντίδα Ενηλίκων (Palliative Care for Adults)
  3. Προηγμένη Φροντίδα και Ηγεσία στην Νοσηλευτική Ογκολογία (Advanced Care and Leadership in Oncology Nursing)

Στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας οι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Κοινωνικό Λειτουργοί, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές κ.ά.). Διάρκει: 4 εξάμηνα. Πληροφορίες προκήρυξης ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, εδώ. Αιτήσεις έως 9/10/2020.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την Ανακουφιστική Φροντίδα, που περιλαμβάνουν μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών σχετικά με την Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα:

1. Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα Σπουδών υλοποιείται σε συνεργασία της Ιατρικής Σχολής με το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από Σχολές Eπιστημών Υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής) και Σχολές Ανθρωπιστικών Eπιστημών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας)  καθώς  και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Επισκεπτών Υγείας και Φυσιοθεραπείας) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

2. «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» και με ειδίκευση: «Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα»

Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα Σπουδών πραγματοποιείται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι  ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Ψυχολογίας της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων και τμημάτων της αλλοδαπής. Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα βρείτε εδώ.

Προσεχή συνέδρια/ συμπόσια για την Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα & Ανακουφιστική Φροντίδα ενηλίκων

Έτος 2020:

Νέες ημερομηνίες για online μετάδοση: 8-10 Οκτωβρίου 2020

14-16 Μαΐου 2020, Palermo, Italy

EAPC & The Norwegian Association for Childrens Palliative Care

2-4 Σεπτεμβρίου 2020, Kristiansand, Norway

FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D’OVIDIO ONLUS

Νέες ημερομηνίες :  25-28 Οκτωβρίου 2021, Rome, Italy

Palliative Care McGill 

13-16 Οκτωβρίου 2020, Montreal, Canada

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα διοργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μέριμνα.

Τα προγράμματα  που διοργανώνει η Μέριμνα είναι εξαμηνιαία ή ετήσια διεξάγονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και συνδυάζουν θεωρητική, πρακτική και βιωματική εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις πραγματοποιούνται από έμπειρους Έλληνες και ξένους επιστήμονες του χώρου, ενώ παράλληλα παρέχεται στους καταρτιζόμενους δυνατότητα κλινικής εποπτείας και εκπαιδευτικό υλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Μέριμνας: www.merimna.org.gr

  • Διεπιστημονικά σεμινάρια  βασικής εκπαίδευσης στην Ανακουφιστική Φροντίδα διοργανώνει κάθε χρόνο η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία».

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.galilee.gr/