FAQ

Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι η Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα?

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων είναι επιστημονικό σωματείο και ιδρύθηκε το 2009 (αρ. αποφ. Πρωτοδικείου: 2336/2009) με βασικό σκοπό την προαγωγή στη χώρα μας της ανακουφιστικής φροντίδας παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν απειλητικές για τη ζωή παθήσεις. Δεν παρέχει υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας.

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος;

Μέλος μπορεί να γίνει κάθε λειτουργός, φυσιοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής) ή άλλος επαγγελματίας/ λειτουργός ( π. χ. εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, ανθρωπολόγος, ιερέας) που πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) είναι κάτοικος της Ελλάδος ή της Κύπρου
β) έχει επιστημονική ή επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο της Εταιρείας ή έχει παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης με θέμα την «Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα» (διάρκειας 50-100 ωρών)
γ) έχει ενεργό συμμετοχή στη φροντίδα παιδιών και εφήβων με απειλητική για τη ζωή ασθένεια, στα διάφορα στάδια της.

Πως μπορεί να γίνει κάποιος μέλος;

Εφ’ όσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις μπορείτε να αποστείλετε με email στο info@ppc.org.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Παπανικολή 2α – Χαλάνδρι – 15232, τα παρακάτω έγγραφα:
(α) φωτοαντίγραφο πτυχίου, νόμιμα επικυρωμένο
(β) σύντομο βιογραφικό
(γ) έντυπη αίτηση, στην οποία θα υπάρχει και η εισήγηση δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου μέλους εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της.

Η συνδρομή: εγγραφή στην Εταιρεία 10 ευρώ, ετήσια Συνδρομή 30 ευρώ
Η κατάθεση της συνδρομής μπορεί να γίνει:
Α) Στα γραφεία της εταιρείας – Παπανικολή 2α, Χαλάνδρι, 15232
Β) Μέσω τραπέζης στην Alpha Bank
IBAN: GR06 0140 1640 1640 0232 0004 525
Δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων

Τι είναι η Ανακουφιστική Φροντίδα για τα παιδιά και τους εφήβους;

Ανακουφιστική παιδιατρική φροντίδα (pediatric palliative care) είναι η ολιστική φροντίδα που ανταποκρίνεται στις οργανικές, ψυχοκοινωνικές και πνευματικές ανάγκες παιδιών και εφήβων που ζουν με μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή τους νόσο ή αντιμετωπίζουν το τελικό στάδιο αυτής. Περιλαμβάνει την παροχή ιατρικής, νοσηλευτικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και πνευματικής φροντίδας στο παιδί και τον έφηβο ενώ, παράλληλα, υποστηρίζει και τα μέλη της οικογένειάς του που επηρεάζονται από τις προκλήσεις της σοβαρής ασθένειας.

Η Ανακουφιστική φροντίδα είναι μόνο για τα παιδιά με καρκίνο?

Η ανακουφιστική φροντίδα αφορά όλα τα νεογνά, βρέφη, παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες που πάσχουν από μια χρόνια και σοβαρή ασθένεια, για την οποία η σύγχρονη ιατρική επιστήμη δεν διαθέτει συμβατικά θεραπευτικά μέσα, με αποτέλεσμα η ασθένεια αυτή να παραμένει στάσιμη ή να επιδεινώνεται.
Δεν αφορά μόνο τα παιδιά με καρκίνο.
Διεθνώς έχουν αναγνωριστεί τέσσερις κατηγορίες νοσημάτων:

  • Νοσήματα απειλητικά για τη ζωή του παιδιού που όμως είναι δυνητικά ιάσιμα (π.χ. καρκίνος, καρδιοπάθειες, νεφρική ανεπάρκεια)
  • Μη ιάσιμα νοσήματα τα οποία ελέγχονται χάρη στη διαθέσιμη θεραπεία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης των παιδιών (π.χ. ινοκυστική νόσος, HIV, κληρονομικά νοσήματα)
  • Μη ιάσιμα εκφυλιστικά νοσήματα, για τα οποία δεν υφίσταται θεραπεία με αποτέλεσμα να οδηγούνται τα παιδιά προοδευτικά στο θάνατο (π.χ. νωτιαία μυϊκή ατροφία, νευρομεταβολικά νοσήματα)
  • Σοβαρά, μη εκφυλιστικά νοσήματα ή αναπηρίες που είναι ευάλωτα σε επιπλοκές που οδηγούν τα παιδιά στο θάνατο (π.χ. βαριά εγκεφαλική παράλυση, κρανιοεγκεφαλική κάκωση)
Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα?

Σε προπτυχιακό επίπεδο η Ανακουφιστική Φροντίδα διδάσκεται εβδομαδιαίως σαν υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα μόνο στο Πανεπιστημίο Νοσηλευτικής τόσο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και σε άλλες σχολές Επιστημών Υγείας δεν συμπεριλαμβάνεται. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα λειτουργούν δύο προγράμματα για Ανακουφιστική Φροντίδα:
1. Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της Ιατρικής Σχολής με το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Eπιστημών Υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής) και Ανθρωπιστικών Eπιστημών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας) των Πανεπιστημίων αλλά και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Επισκεπτών Υγείας και Φυσιοθεραπίας) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Ογκολογική Νοσηλευτική & Ανακουφιστική Φροντίδα
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πραγματοποιείται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής), Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Προγραμμάτων Ψυχολογίας.

Λειτουργούν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα;

Η μοναδική υπηρεσία ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα, είναι η Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο σπίτι της Μέριμνας (Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.merimna.org.gr) που αποτελεί κατ’ οίκον πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας.