Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας: Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας: Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

Δελτίο Τύπου 

Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

Δε χρειάζεται κανένα παιδί να πονά!

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας είναι αφιερωμένη στον Πόνο  των ανθρώπων με απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Η αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Μέριμνα» (www.merimna.org.gr) και η Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων (www.ppc.org.gr), επισημαίνουν ότι:

√       Κάθε χρόνο περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν βιώνοντας έντονο πόνο, παρόλο που μπορεί να αντιμετωπιστεί με την πρόσβαση και τη χρήση κατάλληλων φαρμάκων.

√       Ο οργανικός πόνος εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα συμπτώματα στα παιδιά που  δεν αξιολογείται και δεν θεραπεύεται σωστά.

√       Ο πόνος δεν είναι ΜΟΝΟ οργανικός. Έχει εξίσου ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές διαστάσεις.

√      Σε παγκόσμιο επίπεδο, 80% παιδιών με καρκίνο, 55% με HIV και  67% με εκφυλιστικές ασθένειες υποφέρουν από πόνο στο τελικό στάδιο της νόσου.

 Υπάρχουν πολλοί φραγμοί στην ορθή αντιμετώπιση του πόνου στα παιδιά, μερικοί από τους οποίους είναι:

√        Η ελλιπής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην εκτίμηση και τη διαχείριση του πόνου.

√        Η απουσία εξειδίκευσης στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

√      Οι φόβοι τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των ίδιων των γονέων σχετικά με τις πιθανές παρενέργειες της εκάστοτε αναλγητικής αγωγής και ιδιαίτερα των οπιοειδών (π.χ. επίδραση στην αναπνευστική λειτουργία).

√   Η μειωμένη πρόσβαση στα κατάλληλα φάρμακα (κυρίως των οπιοειδών π.χ. μορφίνη), λόγω έλλειψης νομοθετικού πλαισίου και κατάλληλων σκευασμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των νεογνών, παιδιών και εφήβων.

√        Οι μύθοι που σχετίζονται με τον πόνο στα παιδιά, μερικοί εκ των οποίων είναι:

Μύθος 1: Τα παιδιά αντέχουν τον πόνο καλύτερα από τους ενήλικες.

Πραγματικότητα: Η αντοχή στον πόνο αυξάνεται με την ηλικία.

 Μύθος 2: Ο πόνος δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί στα νεογνά, τα βρέφη και τα παιδιά. 

 Πραγματικότητα:Τα νεογνά, τα βρέφη και τα παιδιά βιώνουν πόνο ακόμη και εάν δεν μπορούν να το εκφράσουν με λόγια. Υπάρχουν ειδικά εργαλεία αξιολόγησης του πόνου τόσο για τα    νεογνά όσο και για τα παιδιά που δεν έχουν λεκτική επικοινωνία για οποιαδήποτε λόγο. Αυτά στηρίζονται στην παρατήρηση της συμπεριφοράς και των κινήσεων του βρέφους και σε ειδικές   κλίμακες με ζωγραφικές απεικονίσεις  που επιτρέπουν στο προσωπικό υγείας να εκτιμήσει και να ανακουφίσει κατάλληλα τον πόνο τους.

Μύθος 3: Τα παιδιά εθίζονται εύκολα στα οπιοειδή.

Πραγματικότητα: Λιγότερο από το  1% των παιδιών που λαμβάνουν οπιοειδή αναπτύσσουν εθισμό.

Μύθος 4: Τα παιδιά που λαμβάνουν οπιοειδή βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου.

Πραγματικότητα: Τα οπιοειδή αποτελούν το φάρμακο δεύτερης γραμμής για τη διαχείριση πόνου, ανεξάρτητα από το στάδιο της ασθένειας των παιδιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς, χρειάζεται να συνεργαστούν με στόχο άμεσα να προβούν στις ακόλουθες πρωτοβουλίες και ενέργειες:

  • Δημιουργία ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου για την άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε φάρμακα που χρειάζονται για τη σωστή διαχείριση του πόνου στα παιδιά και στους εφήβους.
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στο αντικείμενο της παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας, στη βασική και μεταπτυχιακή εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας  για παιδιά και εφήβους με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες.

Στην Ελλάδα, η μοναδική υπηρεσία που παρέχει Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα σε παιδιά με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες είναι η Μέριμνα, μέσω της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι. Οι πόροι για την υλοποίηση των στόχων της Μέριμνας προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές και χορηγίες ευαισθητοποιημένων πολιτών και ιδιωτικών φορέων, καθώς και από τις δράσεις του σωματείου «οι Φίλοι της Μέριμνας».

Συντάκτες κειμένου:

  • Γεράρδη Αλεξία, Νοσηλεύτρια, Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι, στη «Μέριμνα».
  • Σερβιτζόγλου Μαρίνα, Παιδίατρος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α’, Ογκολογικό Τμήμα, Νοσοκομείου Παίδων «Α. & Π. Κυριακού».
  • Τσαρουχά Σπυριδούλα, Νοσηλεύτρια, Διοικ. Υπεύθυνη Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι, στη «Μέριμνα».

Βιβλιογραφία:

  • Connor S. & Bermedo M.C.S. (2014) Global Atlas of Palliative Care at the End of Life
  • Palliative care for Infants, Children and Young People. The Facts. (2013) Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio Onlus and European Association Palliative Care (EAPC)
  • www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day
Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *