Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας (10/10/2020)

Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας (10/10/2020)

Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020

Η Παγκόσμια Ένωση Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας (WHPCA) έχει καθιερώσει το δεύτερο Σάββατο κάθε Οκτώβρη ως την Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας.  Το φετινό μήνυμα της Ημέρας είναι:

«Η Φροντίδα μου, η Ανακούφισή μου»

Οι σκοποί της Ημέρας είναι:

  • Να μοιραστεί το όραμα της Ανακουφιστικής Φροντίδας και να αυξηθεί η διαθεσιμότητα της σ’ όλον τον κόσμο δημιουργώντας ευκαιρίες σε όλους να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους για τα θέματα φροντίδας που άπτονται στον συγκεκριμένο τομέα.
  • Να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι για τις ανάγκες – οργανικές, κοινωνικές, ψυχολογικές, πρακτικές, πνευματικές – των ατόμων που ζουν με μια απειλητική ή/και περιοριστική για τη ζωή κατάσταση υγείας και των οικογενειών τους.
  • Να συγκεντρωθούν οι πόροι για να στηριχθούν και να αναπτυχθούν και άλλες υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σ’ όλον τον κόσμο.

Τα κεντρικά μηνύματα της Ημέρας:

  1. Η ανακουφιστική φροντίδα προσφέρει σε κάθε παιδί και ενήλικα που βιώνει μια σοβαρή κατάσταση υγείας το βέλτιστο επίπεδο φροντίδας και ανακούφισης.
  2. Η ανακουφιστική φροντίδα εξασφαλίζει στους φροντιστές και στα μέλη της οικογένειας να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή στήριξη ώστε να παρέχουν φροντίδα και ανακούφιση στα αγαπημένα τους πρόσωπα είτε στο σπίτι, είτε σε υπηρεσίες παροχής φροντίδας.
  3. Οι επαγγελματίες υγείας που παρέχουν ανακουφιστική φροντίδα απαιτείται να έχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση και να λαμβάνουν ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική φροντίδα και ανακούφιση.
  4. Για την εξασφάλιση σε όλους της καλύτερης δυνατής φροντίδας και ανακούφισης, απαιτείται η ένταξη της ανακουφιστικής φροντίδας στο εθνικό σύστημα υγείας της εκάστοτε χώρας.
  5. Η ανακουφιστική φροντίδα είναι απαραίτητη υπηρεσία για την ανακούφιση του πόνου και του υποφέρειν που σχετίζεται με τον COVID-19 καθώς και προϋπάρχουσες καταστάσεις υγείας.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας και στην Ελλάδα. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και του Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), συστάθηκε για πρώτη φορά η Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Ανακουφιστική Φροντίδα, από πρόσωπα που έχουν μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στον εν λόγω τομέα.

Στα πλαίσια των εργασιών αυτής της Επιτροπής έχει ήδη ολοκληρωθεί η Μελέτη Σκοπιμότητας που περιγράφει  τις ανάγκες και τα εμπόδια ανάπτυξης της ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας καθώς και η ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα επόμενα πέντε χρόνια (2020-2025).

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας, μέλη της Εθνικής Επιτροπής, συνέταξαν ένα κείμενο με το οποίο καλούν,  το Υπουργείο Υγείας καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμπράξουν για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανακουφιστική Φροντίδα στη χώρα μας.

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων στηρίζει απόλυτα τις δράσεις της Εθνικής Επιτροπής και την άμεση υλοποίηση της προτεινόμενης Εθνικής Στρατηγικής. Καλεί εξίσου όλους τους φορείς πολιτικής χάραξης να εξασφαλίσουν σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας (παιδιά και ενήλικες) ένα βασικό πακέτο υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας καθώς και την ένταξη αυτής της φροντίδας στον βασικό προϋπολογισμό και στα σχέδια του εθνικού συστήματος υγείας κάθε χώρας, ως μέρος της Παγκόσμιας Υγειονομικής Κάλυψης.