Παιδιά που μπορούν να ωφεληθούν

Ποια παιδιά μπορεί να ωφεληθούν από υπηρεσίες παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας;

Όλα τα  νεογνά, βρέφη, παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες που πάσχουν από μια χρόνια και σοβαρή ασθένεια, για την οποία η σύγχρονη ιατρική επιστήμη δεν διαθέτει συμβατικά θεραπευτικά μέσα, με αποτέλεσμα η ασθένεια αυτή να παραμένει στάσιμη ή να επιδεινώνεται.

Διεθνώς έχουν αναγνωριστεί τέσσερις κατηγορίες νοσημάτων:

  • Νοσήματα απειλητικά για τη ζωή του παιδιού που όμως είναι δυνητικά ιάσιμα (π.χ. καρκίνος, καρδιοπάθειες, νεφρική ανεπάρκεια)
  • Μη ιάσιμα νοσήματα τα οποία ελέγχονται χάρη στη διαθέσιμη θεραπεία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης των παιδιών (π.χ. ινοκυστική νόσος, HIV, κληρονομικά νοσήματα)
  • Μη ιάσιμα εκφυλιστικά νοσήματα, για τα οποία δεν υφίσταται θεραπεία με αποτέλεσμα να οδηγούνται τα παιδιά προοδευτικά στο θάνατο (π.χ. νωτιαία μυϊκή ατροφία, νευρομεταβολικά νοσήματα)
  • Σοβαρά, μη εκφυλιστικά νοσήματα ή αναπηρίες που είναι ευάλωτα σε επιπλοκές που οδηγούν τα παιδιά στο θάνατο (π.χ. βαριά εγκεφαλική παράλυση, κρανιοεγκεφαλική κάκωση)