Αιτήσεις για το νέο Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα

Αιτήσεις για το νέο Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)  ανακοίνωσε προκήρυξη νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με τίτλο:«Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία» (Specialized Palliative Care and Advanced Oncology Nursing) με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (Pediatric Palliative Care)
  2. Ανακουφιστική Φροντίδα Ενηλίκων (Palliative Care for Adults)
  3. Προηγμένη Φροντίδα και Ηγεσία στην Νοσηλευτική Ογκολογία (Advanced Care and
    Leadership in Oncology Nursing)

Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στα παρακάτω:

Προκήρυξη, ΦΕΚ ίδρυσης, ΦΕΚ εσωτερικού κανονισμού