Πώς μπορεί να γίνει κάποιος μέλος

Πώς μπορεί να γίνει κάποιος μέλος

Κάθε επαγγελματίας υγείας (ιατρός, νοσηλευτής, ψυχολόγος, ψυχοπαιδαγωγός, κοινωνικός λειτουργός, φυσιοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής) ή άλλος επαγγελματίας/ λειτουργός ( π. χ. εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, ανθρωπολόγος, ιερέας) που πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις

  1. Κάτοικος της Ελλάδος  ή της Κύπρου
  2. Με επιστημονική ή επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο της Εταιρείας ή με πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης με θέμα την «Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα» (διάρκειας 50-100 ωρών)
  3. Με ενεργό συμμετοχή στη φροντίδα παιδιών και εφήβων με απειλητική για τη ζωή ασθένεια, στα διάφορα στάδια της.

Απαραίτητα Έγγραφα

  1. φωτοαντίγραφο πτυχίου, νόμιμα επικυρωμένο
  2. σύντομο βιογραφικό
  3. έντυπη αίτηση,  στην οποία θα υπάρχει και η εισήγηση δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου μέλους εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της.

Συνδρομή

  • Εγγραφή στην Εταιρεία: 10 ευρώ
  • Ετήσια Συνδρομή: 25 ευρώ

Η κατάθεση της συνδρομής μπορεί να γίνει:

Α) Στα γραφεία της εταιρείας: Παπανικολή 2α, Χαλάνδρι, 15232

Β) Μέσω τραπέζης:

Alpha Τράπεζα

IBAN: GR06 0140 1640 1640 0232 0004 525

Δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων

Αίτηση

Για να γίνεται μέλος κατεβάστε την αίτησή μας, συμπληρώστε την και αποστείλετέ τη στη διεύθυνση της εταιρείας: Παπανικολή 2Α, 15232, Χαλάνδρι.

Κατεβάστε την Αίτηση
Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *