Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018: Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018: Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018

«Palliative Care – Because I matter»

 

Φέτος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας, ο Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA – www.thewhpca.org)  καλεί τα παιδιά και τις οικογένειες τους, που άμεσα επηρεάζονται από τις προκλήσεις μιας απειλητικής για τη ζωή ασθένειας, να συνηγορήσουν υπέρ του ανθρώπινου δικαιώματος για ανακουφιστική φροντίδα, υπογραμμίζοντας την αξία που έχει η εμπειρία τους όταν σχεδιάζονται πολιτικές υγείας.

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων (www.ppc.org.gr), επισημαίνει ότι:

Τα παιδιά με μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια και οι οικογένειές τους αξίζουν:

  • Να τους συμπεριφέρονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
  • Να είναι ισότιμα μέλη στην κοινωνία.
  • Να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας έτσι ώστε να τους παρέχεται ολιστική φροντίδα που θα καλύπτει τις οργανικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές τους ανάγκες.
  • Να ζουν στο μέγιστο και όσο είναι εφικτό τη κάθε στιγμή της ζωής τους, χωρίς να βιώνουν πόνο (οργανικό ή/και ψυχοκοινωνικό).
  • Να έχουν τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα ζωής σε κάθε στάδιο της ασθένειας τους και στο τελικό στάδιο αυτής.

 

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα πεθαίνουν περίπου 530 παιδιά (Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του 2015) από τα οποία μόνο τα επτά (1.3 %) λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας, από τη μια και μοναδική Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο σπίτι της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Μέριμνα» (www.merimna.org.gr).

 

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας αποτελεί Ανθρώπινο Δικαίωμα για κάθε παιδί, έφηβο και ενήλικα που πάσχει από μια απειλητική για τη ζωή αρρώστια και νομική υποχρέωση κάθε κράτους απέναντι στους πολίτες του.

 

Δεν αξίζει σε κανέναν να πονά και να βιώνει έντονα συμπτώματα. Θεωρείται ελλιπής, σκληρή και υποβαθμισμένη πολιτική υγείας, όταν οι κυβερνήσεις δεν παρέχουν ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς που βιώνουν πόνο (οργανικό ή/και ψυχοκοινωνικό), κατά τη διάρκεια της ασθένειάς τους και στο τελικό στάδιο αυτής.

Ας μην αφήνουμε άλλο στο περιθώριο των υπηρεσιών υγείας τα παιδιά με μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια και τις οικογένειές τους.

 Επειδή αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους ΑΞΙΖΟΥΝ και είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ!

 

Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων

Δ: Παπανικολή 2α, 15232, Χαλάνδρι

Τ: 210 68 31 888

E: info@ppc.org.gr

W: www.ppc.org.gr

 

 

 

 

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *