Σκοποί

1. Κύριος σκοπός της Eταιρείας μας είναι η προαγωγή της ανακουφιστικής παιδιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων που πάσχουν από απειλητικά για τη ζωή νοσήματα, καθώς και των οικογενειών τους.

2. Ειδικότερα, στους στόχους του σωματείου περιλαμβάνονται:

(α) Η προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας όσον αφορά τις παραμέτρους της παιδιατρικής ανακουφιστικής φροτνίδας, δηλαδή την επιδημιολογία και την ιατρονοσηλευτική αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή παθήσεων των παιδιών και εφήβων, καθώς και την ψυχοκοινωνική και πνευματική στήριξη των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους.

(β) Η συστηματική παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων σχετικά με την ανακουφιστική φροντίδα παιδιών και εφήβων ανά τον κόσμο και η διάδοσή τους στην Ελλάδα.

(δ) Η προώθηση της ανάπτυξης εξειδικευμένων και κατάλληλα οργανωμένων υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα για παιδιά και εφήβους και τις οικογένειές τους, καθώς και η προάσπιση του διεπιστημονικού χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών.

(ε) Η ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας, στον ελληνικό και διεθνή χώρο, όσον αφορά στην μελέτη, έρευνα και παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε παιδιά και εφήβους.

(στ) Η επιστημονική σύνδεση και συνεργασία με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Εταιρείες Ανακουφιστικής Φροντίδας Παιδιών- Εφήβων καθώς και με άλλους παρεμφερείς ελληνικούς ή διεθνείς επιστημονικούς και άλλους φορείς, με σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της παροχής παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας.

(ζ) Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά την φιλοσοφία και την αναγκαιότητα της ανακουφιστικής φροντίδας παιδιών και εφήβων.

(η) Η ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των Ελλήνων επαγγελματιών υγείας στην Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων.

(θ) Η προάσπιση και η προαγωγή του κύρους καθώς και η αναγνώριση της Ανακουφιστικής Παιδιατρικής Φροντίδας ως διακριτού τομέα παιδιατρικής και νοσηλευτικής εξειδίκευσης.

(ι) Η διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών και θεσμών που ενισχύουν τις αρχές της ανακουφιστικής παιδιατρικής φροντίδας στο χώρο της υγείας.

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *