Ταυτότητα

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων είναι επιστημονικό σωματείο και ιδρύθηκε το 2009 (αρ. αποφ. Πρωτοδικείου: 2336/2009) με βασικό σκοπό την προαγωγή στη χώρα μας της ανακουφιστικής φροντίδας παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν απειλητικές για τη ζωή παθήσεις.

Ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της Εταιρείας μας είναι η διεπιστημονική της σύνθεση, γεγονός που συνάδει με τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της ανακουφιστικής φροντίδας. Έτσι, τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους επιστήμονες από το χώρο της ιατρικής (παιδιατρική, παιδιατρική αιματολογία-ογκολογία, παιδονευρολογία, εντατική θεραπεία παιδιών, νεογνολογία, παιδοψυχιατρική κ.α.), της νοσηλευτικής, της ψυχολογίας, της κοινωνικής εργασίας, της κοινωνιολογίας, νομικοί αλλά και γονείς παιδιών με απειλητικές παθήσεις, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα παιδιά αυτά.

Στις άμεσες προτεραιότητες της Εταιρείας μας περιλαμβάνονται:

α) η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων επαγγελματιών υγείας αλλά και του ευρύτερου κοινού σχετικά με την φιλοσοφία και την αναγκαιότητα της παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας, και

β) η προώθηση του κατάλληλου νομικού και θεσμικού πλαισίου για την δημιουργία και ανάπτυξη εξειδικευμένων και κατάλληλα οργανωμένων υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας.

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *