Σκοπός-Στόχοι

Βασικός Σκοπός

Κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των παιδιών και εφήβων που πάσχουν από απειλητικά για τη ζωή νοσήματα, καθώς και των οικογενειών τους.

Επιμέρους Στόχοι

  1. Η προώθηση της ανάπτυξης εξειδικευμένων και κατάλληλα οργανωμένων υπηρεσιών παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα, καθώς και η προάσπιση του διεπιστημονικού τους χαρακτήρα.
  2. Η προαγωγή της έρευνας σε θέματα  παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας, όπως επιδημιολογικά στοιχεία, θέματα οργανικής, ψυχοκοινωνικής και πνευματικής φροντίδας των παιδιών με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες και των οικογενειών τους
  3. Η ενημέρωση και εκπαίδευση των Ελλήνων επαγγελματιών υγείας στην ανακουφιστική φροντίδα παιδιών και εφήβων.
  4. Η συστηματική παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων σχετικά με την ανακουφιστική φροντίδα παιδιών και εφήβων ανά τον κόσμο και η διάδοσή τους στην Ελλάδα.
  5. Η ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας, στον ελληνικό και διεθνή χώρο, όσον αφορά στην έρευνα και στην παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε παιδιά και εφήβους.
  6. Η επιστημονική διασύνδεση και συνεργασία με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Εταιρείες Ανακουφιστικής Φροντίδας παιδιών και εφήβων καθώς και με άλλους ελληνικούς ή διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς με παρεμφερές αντικείμενο, με σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της παροχής παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας.
  7. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά στη φιλοσοφία και την αναγκαιότητα της παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας.
  8. Η αναγνώριση της Παιδιατρικής Ανακουφιστικής  Φροντίδας ως διακριτού τομέα της ιατρικής – παιδιατρικής και νοσηλευτικής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, κατά τα αντίστοιχα πρότυπα του διεθνή χώρου.
  9. Η διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών που θα επιτρέψουν τη δημιουργία θεσμικών δομών παιδιατρικής  ανακουφιστικής φροντίδας στο χώρο της υγείας.